Course info

Course Overview

Deze MOOC heeft begin 2015 op het EMMA platform gelopen. De MOOC is inmiddels afgerond en niet meer beschikbaar.


In het kader van het EADTU-initiatief “Opening up education” hebben het Welten-institute (voorheen CELSTEC) van de Open Universiteit en Kennisnet in het najaar van 2013 een MOOC over E-learning gegeven. Dit is een ingekorte versie van die MOOC. Twee masterclasses, een over learning analytics en een over multimediaal leermateriaal vormen het hart van deze MOOC. Deze masterclasses worden aangevuld met een introductie op e-learning, leertheorieën, invloed van technologie op leren en de relatie tussen didactiek en e-learning. Daarnaast maken we gebruik van opdrachten en hopelijk veel interacties.

Wij willen u de mogelijkheid bieden om op een flexibele manier bij te blijven op het vakgebied 'e-learning'.

De materialen binnen deze cursus hebben de licentievoorwaarden CC BY-NC-SA van Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/, tenzij anders vermeld.


Learning Objectives

Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van e-learning duiden.
  • kritisch reflecteren op de rol van technologie bij leren.
  • kritisch reflecteren op de relatie tussen (veranderende) opvattingen over leren en e-learning.
  • e-learning oplossingen beoordelen vanuit leertheorieën en visies op leren.
  • een bestaande cursus/lessencyclus/opleiding analyseren op de sterke en zwakke kanten wat betreft het gebruik van leertechnologie.
  • een globaal ontwerp maken van een blended of online cursus, waarbij u gebruik maakt van belangrijke inzichten op het gebied van technology enhanced learning.
  • leertechnologie op een meer effectieve manier binnen face-to-face bijeenkomsten inzetten.

Teacher

Francis Brouns

Dr. ir. Francis Brouns is in 1998 bij het Welten-instituut (voormalig CELSTEC), het Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de Open Universiteit begonnen. Haar onderzoek richt zich op het ontwikkelen van innovatieve leeromgevingen en het ondersteunen van de levenlang lerenden, met een speciale aandacht voor samenwerkend leren, peer support, leernetwerken en MOOCs.