Course info

Course Overview

Deze MOOC is niet meer beschikbaar.


Deze Massive Open Online Course (MOOC) is bedoeld voor docenten die een (bestaande) cursus (opnieuw) willen ontwerpen, en daarbij online leren willen afwisselen met face-to-face bijeenkomsten. Tijdens deze MOOC analyseren we verschillende voorbeelden van blended learning. U kunt daarnaast via een extra opdracht aan de slag gaan met het maken van een ontwerp van een cursus waarbij sprake is van een effectief en aantrekkelijk gebruik van internettechnologie. U bent in staat keuzes aan de hand van literatuur te onderbouwen.

De MOOC heeft een doorlooptijd van 7 weken. De onderwerpen die aan bod komen, zijn: toetsen, beoordelen en feedback geven, communiceren en samenwerkend leren, communiceren en individueel leren, en ontwikkelen van leerstof, allen uiteraard met behulp van internettechnologie.

Iedere studietaak bevat opdrachten die u voorlegt aan de andere deelnemers. Daarnaast kunt u zich verder verdiepen in blended learning door te kiezen voor verdiepingsopdrachten of door een herontwerp te maken. 

We vragen van u om actief mee te doen en te reageren op uitwerkingen van de overige deelnemers.

De studiebelasting bedraagt ongeveer 3 uur per week.  Deelname aan deze cursus is gratis. 

De materialen binnen deze cursus hebben de licentievoorwaarden CC BY-NC-SA van Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/, tenzij anders vermeld.


Learning Objectives

Na afloop van deze MOOC is de deelnemer in staat de eigen onderwijspraktijk te versterken of te verbeteren op basis van voorbeelden van blended learning.

Na afloop van deze MOOC is de deelnemer in staat kritisch te reflecteren op de didactisch sterke en minder sterke kanten van een aantal technologieën die voor leren kunnen worden gebruikt.

Na afloop van deze MOOC is de deelnemer in staat een onderbouwd (her)ontwerp te maken voor een cursus waarbij online en face-to-face leren worden gecombineerd.

Teacher

Francis Brouns

Dr. ir. Francis Brouns is in 1998 bij het Welten-instituut (voormalig CELSTEC), het Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de Open Universiteit begonnen. Haar onderzoek richt zich op het ontwikkelen van innovatieve leeromgevingen en het ondersteunen van de levenlang lerenden, met een speciale aandacht voor samenwerkend leren, peer support, leernetwerken en MOOCs.