Course info

Course Overview

Kursus on suunatud üldhariduskoolide gümnaasiumiõpilastele, õpetajatele, kes soovivad oma uurimistöö tegemise oskusi värskendada ja kõrgkoolide I ja II aasta tudengitele. Kursuse 9 nädalaga õpitakse, kuidas uurimistöös andmeid koguda, arvuti abil neid analüüsida ja teha järeldusi.

Kursus tegevused kestavad üheksa nädalat:

 • Nädal 1. Sissejuhatus kursusesse, õpikeskkonda ja tutvumine;
 • Nädal 2. Andmete kogumine ja ettevalmistamine analüüsiks;
 • Nädal 3. Andmestiku struktureerimine, puhastamine ja kodeerimine; 
 • Nädal 4. Andmetest ülevaate saamine; sagedustabel, histogramm ja graafikud; 
 • Nädal 5. Andmete  töötlemine: keskmised ja hajutatus; 
 • Nädal 6: Gruppide erisuste analüüsimine; 
 • Nädal 7: Trendide ja seoste uurimine;
 • Nädal 8: Tulemuste esitamine infograafikaga;
 • Nädal 9: Kursuse lõpetamine, eneserefleksioon

Learning Objectives

Koolituse eesmärk on valikkursuse “Arvuti kasutamineuurimistöös” läbimiseks vajalike pädevuste kujundamine. Kursus võimaldab praktilise tegevusega põimitult omandada Riiklikus Õppekavas kirjeldatud infotehnoloogia ja uurimuslikke (baas- ja kompleksoskused) pädevusi esimesel tasemel. Kursuse ülesandeid ei tehta mitte oma uurimistöö põhjal, vaid kursusel saab kasutatada ettevalmistatud andmekogumeid. 

Outcomes

Kursuse lõpetanud õppija: 

 •  Kavandab ja loob infotehnoloogia abil uurimistööd; 
 •  Kasutab infotehnoloogiat efektiivselt info hankimiseks ja uurimuslike tegevuste sooritamiseks;
 • Tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid; 
 • Töötleb andmeid sobivate meetoditega;  
 • Analüüsib uurimistulemusi sobivate meetoditega;  
 •  Oskab õppida distantsolukorras

Course Structure

 • Lesson 1 - Sissejuhatus kursusesse2016/02/29
 • Lesson 2 - Andmete kogumine ja ettevalmistamine analüüsiks 2016/03/07
 • Lesson 3 - Andmestiku struktureerimine ja puhastamine2016/03/14
 • Lesson 4 - Andmetest ülevaate saamine; sagedustabel, histogramm ja graafikud 2016/03/21
 • Lesson 5 - Andmete töötlemine: keskmised ja hajuvus 2016/03/28
 • Lesson 6 - Gruppide erisuste analüüsimine 2016/04/04
 • Lesson 7 - Trendide ja seoste uurimine2016/04/11
 • Lesson 8 - Tulemuste esitamine infograafikaga2016/04/18
 • Lesson 9 - Kursuse lõpetamine2016/04/25

Teacher

Mart Laanpere

PhD Mart Laanpere on Tallinna Ülikooli informaatika instituudi vanemteadur. Lisaks juhib Mart Haridustehnoloogia keskust, mis on Eesti juhtiv e-õppe uurimiskeskus. Varem on Mart töötanud üldhariduskoolis matemaatikaõpetaja ning koolidirektorina. Talle meeldib reisida eksootilistes paikades, laulab segakooris ja mängib oma kitarriga akustilist bluusi.

Coauthor

Kairit Tammets

Haridustehnoloogia teadur Tallinna Ülikoolis. Kursusel koolitusjuht. 

Coauthor

Kai Pata

PhD Kai Pata, on Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse vanemteadur. Ta on õpetanud uurimistööde tegemise kursusi nii õpilastele kui õpetajatele. Kai on erialalt bioloog ja on töötanud loodusõpetuse õpetajana, õppematerjalide loojana ning uurinud koostöö toetamist e-õppes. Vaba aja veedab ta koos lastega looduses hulkudes ja ehitades.