Course info

Course Overview

In deze MOOC kunt u leren wat formatief toetsen is en hoe formatief toetsen kan bijdragen aan het leren van leerlingen of studenten. U krijgt theorie aangereikt alsmede de handvatten voor het ontwikkelen van toetsen die u in uw eigen praktijk kunt inzetten om het leren te bevorderen.

Desirée Joosten-ten Brinke, een van de experts en docent in de MOOC, licht de MOOC kort toe in onderstaande video.

Introductie video

De doelgroep bestaat in eerste instantie uit docenten en onderwijskundigen die het leerproces willen ondersteunen, maar kan ook gevolgd worden door iedereen die formatieve assessment wil inzetten.

Deze MOOC is ontwikkeld op basis van een eerder gehouden MOOC in EMMA platform over hetzelfde onderwerp. Er zijn aanpassingen gedaan op basis van feedback van de deelnemers en ervaringen van de docenten. 

Opbouw van de MOOC

De MOOC zal 18 mei 2016 starten en duurt in totaal 7 weken. Na afloop kunt u nog enige tijd de MOOC inzien. Uw leermiddelen zijn (korte) introductie teksten, interviews met deskundigen en opdrachten die u vindt op het EMMA platform. De inschrijving is open. Vlak voor de start wordt via e-mail een herinneringsbericht gestuurd. 

De MOOC bestaat uit een reeks lessen. Na een korte introductieles volgt u 6 lessen van 3-5 uur studielast. Ieder van deze lessen duurt een week, behalve les 5. Les 5 duurt 2 weken.

De eerste week (les 1) gebruiken we om u kennis te laten maken met de omgeving, zodat u die beheerst als u in de weken daarna aan de slag gaat met de leeractiviteiten. In de volgende lessen komen onderwerpen als feedback, digitaal toetsen, rubrics en het gebruik van technologie aan bod. 

Deze lessen volgen elkaar op, maar kunnen ook afzonderlijk gevolgd en afgerond worden. U kunt op verschillende momenten instappen en voldoende zinvolle leerervaringen opdoen ook wanneer u weinig tijd hebt voor de studie.

Samen leren

Leren in een MOOC hoeft geen eenzame aangelegenheid te zijn. U kunt met anderen communiceren, voorbeelden aandragen en van ervaringen en voorbeelden van anderen leren met behulp van sociale media zoals Facebook en Twitter. In deze MOOC kunt u, indien u dit wenst, gebruiken maken van een besloten Facebook groep. We raden nadrukkelijk aan om de hashtag #AfLMOOC gebruiken indien u via twitter uw ervaringen met deze MOOC met anderen wilt delen.

Gebruikte materialen en rechten

De MOOC is grotendeels gebaseerd op bestaand materiaal en video-opnamen die gemaakt zijn ten behoeve van eerdere masterclasses van de Open Universiteit. Het is daardoor mogelijk dat namen van instellingen of afdelingen of functies van betrokkenen niet meer accuraat zijn, of dat betrokkenen inmiddels elders werkzaam zijn. Inhoudelijk is het materiaal echter nog altijd zeer actueel. Het inhoud van de lessen en leeractiviteiten van deze MOOC worden aangeboden onder de licentievoorwaarden CC BY-NC-SA van Creative Commons. Ander leermateriaal zoals bestanden, verwijzingen naar andere websites, Youtube video's, etcetera kennen mogelijk andere copyright en auteursrechten en kunnen niet zonder meer hergebruikt worden. Bovendien zijn noch de Open Universiteit noch EMMA aansprakelijk voor de inhoud van de informatie van externe bronnen en websites van derden waarnaar gelinkt wordt of de gevolgen van het gebruik daarvan. We hebben geen controle over deze externe bronnen en websites en onderschrijven deze bronnen niet noodzakelijkerwijs. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Learning Objectives

Na afloop van de MOOC weet u, onder ander, 

  • wat formatief toetsen is en wanneer u formatief toetsen inzet;
  • welke methoden er zijn om formatief te toetsen;
  • hoe u toetsen kunt analyseren op hun bijdrage voor leren. 

Outcomes

In deze MOOC hebt u uw theoretische kennis van formatief toetsen opgebouwd en de kennis direct toegepast. Afhankelijk van uw investering in de studie hebt u een of meerdere instrumenten voor uw eigen praktijk geanalyseerd en ontwikkeld. U heeft uw eigen toetspraktijk geanalyseerd aan de hand van een praktisch raamwerk. U heeft over de functie van feedback als een instrument voor leren in uw eigen onderwijspraktijk nagedacht en een eigen assessment instrument ontworpen. Verder heeft u de gelegenheid gekregen een rubriek te ontwikkelen die zowel summatief als formatief ingezet kan worden.  En u heeft nieuwe inzichten in het thema formatieve assessment en technologie. 

Certification and Additional Info

Deze MOOC kunt u afronden met een BEWIJS VAN DEELNAME indien u alle lessen volgt en de eindopdracht gebaseerd op opdrachten in deze lessen instuurt. Op dit bewijs wordt een aantekening van ACTIEVE DEELNAME gemaakt indien u via blog posts in EMMA en andere communicatiekanalen uw uitwerkingen met andere deelnemers deelt en bespreekt. 

Indien u slechts één of enkele lessen heeft gevolgd, kunt u in aanmerking komen voor een BEWIJS VAN DEELNAME voor dit deel. Bewijs van deelname kan gekregen worden voor lessen 2, 3, 4 en 5. 

Course Structure

  • Lesson 1 - Introductie van de cursusomgeving en de cursus 2016/05/18
  • Lesson 2 - Introductie in het thema Formatief toetsen2016/05/23
  • Lesson 3 - Toetsen in mijn eigen onderwijspraktijk: wat en hoe toets ik en wat is de meerwaarde van mijn toetsen voor leren2016/05/30
  • Lesson 4 - Feedback als een formatieve toets2016/06/06
  • Lesson 5 - (Formatief) toetsen en technologie voor leren2016/06/13
  • Lesson 6 - Werken met rubrics2016/06/20
  • Lesson 7 - Eindopdracht2016/07/04

Teacher

Olga Firssova

Dr. Olga Firssova is universitair docent bij het Welten-instituut, Centrum voor Leren, Doceren en Technologie van de Open Universiteit Nederland. In de afgelopen tien jaar heeft Firssova betrokken geweest bij het ontwikkelen van cursussen en curriculum ontwerp, kwaliteitzorg en evaluatieprojecten. Ze is docent van de Masteropleiding Onderwijswetenschappen waar ze meerdere cursussen verzorgt. Firssova doet onderzoek naar de ontwikkeling van schrijfvaardigheid en academische vorming, onderzoekend leren met ict. Kennisontwikkeling in MOOCs is een nieuw onderzoeksterrein. Firssova is betrokken bij de Europese projecten weSPOT en EMMA. 

Coauthor

Francis Brouns

Dr. ir. Francis Brouns is in 1998 bij het Welten-instituut (voormalig CELSTEC), het Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de Open Universiteit begonnen. Haar onderzoek richt zich op het ontwikkelen van innovatieve leeromgevingen en het ondersteunen van de levenlang lerenden, met een speciale aandacht voor samenwerkend leren, peer support, leernetwerken en MOOCs.

Coauthor

Desiree Joosten-ten Brinke

Dr. Desirée Joosten-ten Brinke is associate professor in testing and assessment at the Welten Institute of the Open University of the Netherlands and associate professor in testing and assessment at Fontys, University of Applied Sciences for teacher trainers. Her research focus is on formative and summative assessment issues, assessment of prior learning, e-assessment and quality of testing and assessment. The context of her work includes primary, secondary and higher (vocational) education in a broad domain of subjects (f.e, computer science, cultural science, Spanish, ...). She is head editor of a Dutch journal on testing and assessment ‘Examens’.

Dr. Desirée Joosten-ten Brinke studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente en is afgestudeerd bij de vakgroep Onderwijskundige Meetmethoden en Data-analyse. Vanaf 1990 is zij werkzaam als universitair hoofddocent bij de Open universiteit. Zij promoveerde daar in 2008 op het proefschrift getiteld ‘Assessment of prior learning’.  Vanaf 2010 is zij tevens lector Kwaliteit van toetsen en beoordelen bij Fontys lerarenopleiding Tilburg. Haar onderzoeks- en onderwijsfocus is gericht op kwaliteit van toetsen en beoordelen, digitaal  toetsen, EVC en formatief beoordelen. Zij begeleidt docenten en promovendi bij hun onderzoek naar deze thema’s en verzorgt trainingen voor docenten en leden van examencommissies. Desirée is hoofdredacteur van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk.

Coauthor

Johan van Strien

Ik werk als universitair docent Onderwijswetenschappen aan het Welten-instituut - Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie aan de Open Universiteit. Mijn onderzoeksinteresses zijn informatievaardigheden, kennisverwerving uit meerdere bronnen en epistemic cognition. Als onderwijskundige ben ik geïnteresseerd in het beoordelen van complexe vaardigheden met rubrics. Ik ben betrokken als docent in cursussen over onderwijsontwerp en literatuurstudie. Daarnaast begeleid ik scriptiestudenten en promovendi.

I am an assistant professor in Educational Sciences at the Welten Institute - Research Centre for Learning, Teaching, and Technology at the Open University of the Netherlands. My research interests include information literacy, learning from multiple documents, and epistemic cognition. As an educationalist, I am interested in assessment of complex skills using rubrics. I teach courses on educational design and literature study, and supervise master's students and PhD researchers.

Coauthor

Jose Janssen