Course info

Course Overview

Image title

Image title

The content of the GOINEU PLUS e-learning products represents the views of the authors only and it is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information they contain.

A lecke: „A tagállami törvényes öröklési szabályokról: Hasonlóságok és különbségek”, és ez a "Family and Successions Law issues” e-learning kurzus része, amelyet a„ GoInEuPlus - Integráció, migráció, transznacionális kapcsolatok. Az öröklési szabályok irányítása az EU öröklési rendeleteinek hatálybalépése után” cím projekt keretében folytattak. az Európai Unió igazságügyi programja finanszírozza. A projektet a Firenzei Egyetem koordinálja a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Valencia Egyetemmel, a Coimbra Családjogi Központtal, a Francia Nemzeti Tudományos Kutatóközponttal, az olasz Közjegyz?i Alapítvánnyal, a De Gasperi Alapítvánnyal. valamint az olasz házassági ügyvédek szövetsége - Firenze körzet, a személyek, kiskorúak és a család védelmével foglalkozó részleg.

További információ a projekt weboldalán található: www.goineuplus.eu

A tanfolyam az öröklésr?l szóló 650/2012 / EU rendelet, a házassági vagyonjogi rendszerekr?l szóló 1103/2016 / EU rendelet és a regisztrált partnerségr?l szóló 1104/2016 számú EU-rendelet, valamint a migrációval foglalkozó esetekkel és kérdésekkel foglalkozik. szimulált házasságok; poligám házasságok; posztumusz asszisztált reprodukció; a házasságok, a civil partnerség és az együttélés közötti különbségek; megtagadás; digitális termékek utódlása; a szokásos tartózkodási hely meghatározása; házasság el?tti megállapodások; hajlandóság és sikertelenség; a dologi jogok öröklése.

Az egyes órák oktatási egységekre vannak felosztva és elérhet?k a jelenlegi MOOC platformon.

A záró teszthez akkor lehet hozzáférni, ha a teljes kurzus 80% -át elérte, azaz az egyes leckék 80% -át.

Learning Objectives

A tanfolyam célja, hogy hozzájáruljon az EU-rendelet Nr. 650/2012. Sz. Öröklésr?l, az EU 1103/2016 / EU rendelete és a családjogról szóló 1104/2016 / EU rendelet a gyakorlati esetek bemutatásával.

Outcomes

A várt eredmény az, hogy jobban megismertessük az EU-rendelettel. 650/2012. Számú öröklésr?l, az 1103 és 1104/2016 számú EU-rendeletek a családjogról és azok alkalmazásáról: a tagállamokban, az azokhoz nem csatlakozó EU-tagállamokban és harmadik országokban.

Course Structure

  • Lesson 1 - A parentéláris rendszer
  • Lesson 2 - A Francia rendszer
  • Lesson 3 - A háromosztályos rendszer

Teacher

Laura De Negri